Nowe sprawy karna do sprzedania mam

No picture available
Komentarz do kodeksu karnego przedstawia w sposób obszerny dorobek doktryny i judykatury. Ponadto, zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Nowy Komentarz mieści wyjaśnienia do całości kodeksów zawartych zarówno w części ogólnej, szczególnej, jakim sposobem i wojskowej. W sposób wyczerpujący i zarazem rzeczowy pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.: - zasad odpowiedzialności karnej; - pojęcia przestępstwa; - systemu stosowanych środków penalnych; - obowiązywania Kodeksu karnego w przestrzeni terytorium Polski i Unii Europejskiej, oraz - katalogu czynów zabronionych stypizowanych w części szczególnej. Kodeks uległy Komentarz stanowi szczegółowe i kompleksowe wyrażenie omowne wszystkich zagadnień w poruszanej tematyce

Offer:

Contact: Klara, Radom, tel. 5209060432, email: iklaram315@poczta.pl
Date added: 27-06-2020