Firma prawnicza sprzeda kodeksy karne

No picture available
Zapraszamy na naszą stronę z kodeksami. Bestsellerowy zespół w nowej, miękkiej oprawie. Biblioteczka zawiera 16 aktów prawnych, w tym 2 uwzględnione w zbiorze po raz pierwszy (Przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń także Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych pod karą kary): Kodeks karny, Przepisy wprowadzające Kodeks karny, Kodeks wykroczeń, Przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania karnego, Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego karny, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Ustawę o świadku koronnym, Kodeks oddany wykonawczy, Kodeks karny skarbowy, Przepisy wprowadzające Kodeks posłuszny skarbowy, Ustawę o opłatach w kwestiach karnych, Ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich, Ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii, Ustawę o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych pod groźbą kary. Seria Teksty Ustaw Becka. Edycja Sądowa w nowej odsłonie! Nowoczesna układ w lżejszej formule - wraz z marginesami ułatwiającymi szybkie odnalezienie poszczególnych aktów prawnych. Rozbudowana pula aktów prawnych - pełniejszy wybór ustaw i rozporządzeń. Praktyczne tabele podsumowujące zmiany - wykaz terminów wejścia w życie przemian oraz artykułów, których przemiany dotyczą. Dostęp online - do wszystkich aktów prawnych zawartych w zbiorze.

Offer:

Contact: Filip, Gniezno, tel. 7232449720, email: filip.w837@poczta.pl
Date added: 26-06-2020